Rozmiar Czcionki
image_print

Aktualności

ABC kolejowego bezpieczeństwa

Dzieci z dwóch szkół podstawowych w Chojnie uczestniczyły w zajęciach Kampanii Kolejowe ABC prowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego. W trakcie wyjątkowych, multimedialnych lekcji z nosorożcem Rogatkiem uczniowie poznali zasady zachowania w pobliżu torów, na dworcu i w pociągu. W naukę bezpieczeństwa zaangażowali się również policjanci z Komisariatu Policji w Chojnie. To kolejna inicjatywa profilaktyczna na terenie Chojny dotycząca bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.

Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone w Chojnie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego. W trakcie lekcji uczniowie zdobyli umiejętności prawidłowego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu kolejowo-drogowego. Uczyli się zasad prawidłowego przekraczania przejazdów kolejowych, bezpiecznego zachowania w pobliżu torów, w pociągu, na dworcu i peronie. Poznali też znaki drogowe stawiane przed przejazdami kolejowymi.

Policjanci Komisariatu Policji w Chojnie przybliżyli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Przypominali także o konieczności używania elementów odblaskowych zarówno przez pieszych, jak i rowerzystów.

Każdy uczestnik zajęć otrzymał odblaski, podręcznik oraz maskotkę nosorożca Rogatka – bohatera Kampanii Kolejowe ABC.

Kampania Kolejowe ABC II to drugi etap ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Kampania Kolejowe ABC II jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.