Rozmiar Czcionki
image_print

Aktualności

Druga edycja Kampanii Kolejowe ABC

Zajęcia dla 10 tysięcy dzieci i intensywna kampania medialna – to założenia drugiej edycji projektu Kampania Kolejowe ABC. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego i Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali umowę o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu to 60 mln zł.

Prowadzona obecnie Kampania Kolejowe ABC cieszy się ogromną popularnością i uznaniem odbiorców. Do tej pory w ramach projektu w zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych wzięło udział już ponad 14,7 tys. dzieci z blisko 500 placówek oświatowych. Do końca 2021 r. zostanie przeprowadzonych 700 takich zajęć.

– Dzieci są zainteresowane tematem bezpieczeństwa na kolei i zaproponowaną przez nas formułą prowadzenia lekcji. Bardzo chętnie angażują się podczas zajęćTeraz ważne jest zwiększenie udziału rodziców i opiekunów w promowaniu właściwych reakcji na terenach kolejowych i w pociągu – mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Dlatego uznaliśmy, że należy kontynuować działania w zakresie podnoszenia wiedzy o bezpieczeństwie na terenach kolejowych oraz rozszerzyć grupę docelową kampanii medialnej – przygotowaliśmy więc projekt Kampania Kolejowe ABC II. Cieszę się, że udało się uzyskać dofinansowanie na ten ważny dla bezpieczeństwa cel – dodaje Góra.

W drugiej edycji projektu istotne jest wzmocnienie oddziaływania poprzez zwiększenie jej zasięgu dotarcia. Dlatego planowane jest objęcie kampanią medialną, realizowaną na bardzo szeroką skalę, zarówno dzieci i młodzieży, jak i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Dzięki rozszerzeniu działań edukacyjnych do końca 2023 r. łącznie w ramach obu projektów w zajęciach edukacyjnych weźmie udział 31 tysięcy dzieci z ponad 1000 placówek z całej Polski. Działaniami medialnymi zostaną zaś objęte nie tylko dzieci i młodzież, ale także dorośli.

Kampania Kolejowe ABC II realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to druga edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej, propagującej zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość całkowita projektu: 60 000 000,00 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 51 000 000,00 PLN

Dodatkowa informacja na temat podpisania umów o dofinansowanie dostępna jest również na stronie internetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Film z wideokonferencji można obejrzeć na platformie You Tube.

Wystąpienie dr. inż. Ignacego Góry, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na wideokonferencji dotyczącej podpisania umów na dofinansowanie: