Kolejowa lekcja bezpieczeństwa w Krakowie

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 90 w Krakowie wzięli udział w zajęciach Kampanii Kolejowe ABC II prowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego. W trakcie multimedialnej lekcji z nosorożcem Rogatkiem dzieci poznały zasady zachowania w pobliżu torów, na dworcu i w pociągu. Zajęcia odbyły się z gościnnym udziałem Pani Kierownik pociągu z Kolei Małopolskich.

Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 90 w Krakowie. W trakcie lekcji uczniowie uczyli się zasad prawidłowego przekraczania przejazdów kolejowych, bezpiecznego zachowania w pobliżu torów, w pociągu, na dworcu i peronie. Poznali też znaki drogowe stawiane przed przejazdami kolejowymi. Dzieci dowiedziały się także, dlaczego trzeba nosić odblaski i przypomniały sobie najważniejsze numery alarmowe.

Pani Kierownik pociągu z Kolei Małopolskich opowiedziała o swojej pracy, przybliżyła również dzieciom zadania konduktora. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach i włączali się w dyskusję na temat bezpieczeństwa na terenach kolejowych.

Każdy uczestnik zajęć otrzymał odblaski, podręcznik oraz maskotkę nosorożca Rogatka – bohatera Kampanii Kolejowe ABC.

Kampania Kolejowe ABC II to drugi etap ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Kampania Kolejowe ABC II jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


ngg_shortcode_0_placeholder