Rozmiar Czcionki
image_print

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych

Od wielu lat tradycyjnie w czerwcu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych jest okazją do wymiany doświadczeń zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w tych newralgicznych miejscach. Inicjatywy tego rodzaju są nadal niezbędne.  Przypominają nam o tym wypadki i incydenty, takie jak chociażby ostatnio nagłośniony przypadek objeżdżania zamkniętych rogatek przez autobus szkolny.

Obchodzony co roku w czerwcu Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych (ILCAD, ang. International Level Crossings Awareness Day) to inicjatywa Międzynarodowego Związku Kolei (UIC), w której uczestniczą przedstawiciele kolei (Polskę reprezentuje Fundacja Grupy PKP) i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego z blisko 60 krajów z całego świata. Tegoroczna konferencja z okazji ILCAD odbywa  się 9 czerwca w Denver w Stanach Zjednoczonych.

Według danych Agencji Kolejowej Unii Europejskiej w wypadkach na kolei w Unii Europejskiej średnio 30% ofiar śmiertelnych to ofiary zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych. W 2020 r. w Polsce na przejazdach kolejowych doszło do 169 wypadków, zginęło 47 osób, a 20 zostało ciężko rannych. Bardziej tragiczne w skutkach są jedynie zdarzenia z udziałem osób nieupoważnionych na terenie kolejowym. Wstępne dane za 2021 r. wskazują na 221 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. To więcej niż w ostatnich latach, choć wypadki te były mniej tragiczne w skutkach w porównaniu z 2020 r.  – zginęło w nich 45 osób, a 16 zostało ciężko rannych.

Trwający program inwestycyjny na sieci narodowego zarządcy infrastruktury, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., doprowadził do zmniejszenia w 2021 r. liczby przejazdów o 247 sztuk – do 11 672. To o 10 przejazdów więcej aniżeli zlikwidowano w 2020 r. W sumie zatem w dwa lata ubyło prawie pół tysiąca przejazdów. Likwidacja przejazdów to najskuteczniejszy sposób ograniczania ryzyka występowania w tych miejscach wypadków. Działaniami, które również zmniejsza ryzyko wypadku jest podnoszenie kategorii pozostałych przejazdów. W 2021 r. przybyło 105 przejazdów kat. B i C, a więc wyposażonych w sygnalizację świetlną, a w przypadku kat. B również rogatki. Skuteczność takich inwestycji jest jednak ograniczona stopniem przestrzegania przepisów przez kierowców.

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Jedną z inicjatyw Prezesa UTK jest wdrożenie urządzeń umożliwiających wykrywanie i rejestrowanie wykroczeń popełnianych przez kierowców i informujących o nich odpowiednie służby. Testy pozwoliły dopracować funkcjonalność identyfikacji wykroczeń na podstawie analizy rejestrowanego obrazu. Przejście do kolejnego etapu wdrażania wymaga jednak wprowadzenia odpowiednich zmian prawnych. Konieczne jest poszerzenie katalogu wykroczeń, które mogą być rejestrowane przez automatyczne urządzenia (obecnie ograniczają się one jedynie do wjazdu na czerwonym świetle i przekroczeniach prędkości), a także doprecyzowanie zasad nakładania kar i odpowiedzialnych za to organów.

Ważne są też działania edukacyjne. Z jednej strony skierowane do kierowców i kandydatów na kierowców. W tym celu UTK przygotował film edukacyjny, który na różnych kanałach w internecie obejrzało już ponad milion odbiorców. Z drugiej strony ważna jest edukacja uczestników rynku kolejowego. Dlatego Prowadzone są działania Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego.

UTK od lat prowadzi także szeroko zakrojone działania skierowane do najmłodszych uczestników ruchu drogowego i pasażerów kolei w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC”. Po sukcesie pierwszej odsłony kampanii Urząd Transportu Kolejowego postanowił rozszerzyć prowadzone działania edukacyjne. Do końca września 2023 r. przeprowadzone zostaną lekcje dla kolejnych 10 tys. dzieci z 330 szkół i przedszkoli. Łącznie w ramach obu projektów w zajęciach edukacyjnych weźmie udział 31 tysięcy dzieci z ponad 1000 placówek z całej Polski. W drugiej edycji projektu istotne jest wzmocnienie oddziaływania poprzez zwiększenie jej zasięgu dotarcia. Dlatego Kampanią medialną, realizowaną na bardzo szeroką skalę, zostanie objęta szersza grupa odbiorców: zarówno dzieci i młodzież, jak i ich rodzice, nauczyciele i wychowawcy. Działania rozpoczną się już w połowie lipca 2022 r. Powstaną m.in. nowe spoty telewizyjne dla dzieci i dorosłych, będzie prowadzona kampania w kinach i w internecie. Spoty dotyczące bezpieczeństwa będą emitowane w ogólnopolskich stacjach radiowych, powstaną nowe billboardy i citylighty. Odbędą się także pikniki wakacyjne oraz wydarzenia edukacyjno-informacyjne dla całych rodzin.

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych będzie również tematem tegorocznego IV Forum Kultury Bezpieczeństwa. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń na temat wniosków z dotychczasowego funkcjonowania systemów monitoringu i identyfikacji wykroczeń na przejazdach, jak również dobry moment do wspólnej dyskusji, co jeszcze możemy zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo na styku transportu drogowego i kolejowego. Tegoroczne Forum odbędzie się 29 czerwca w formie wideokonferencji.