1

“Bezpieczna droga do szkoły” Wrocław

Festyn edukacyjno-prewencyjny organizowany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.