Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Zajęcia w formie stacjonarnej.