Spotkanie z dziećmi w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów