Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie

Zajęcia edukacyjne.