Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich

Zajęcia w formie stacjonarnej.