Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta

Zajęcia edukacyjne.