Szkoła Podstawowa nr 171 im. S. Staszica w Warszawie

Zajęcia w formie stacjonarnej.