Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego

Zajęcia w formie stacjonarnej.