1

Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Czarnej

Wspólne zajęcia w Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego.