Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Warszawie

Zajęcia w formie stacjonarnej.