Zespół Szkolno Przedszkolny nr 7 w Poznaniu

Zajęcia w formie stacjonarnej.