Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 w Poznaniu

Zajęcia w formie stacjonarnej.