Prywatna Szkoła Podstawowa nr 114 w Warszawie

26 października 2022 r. Zespół Kolejowego ABC odwiedził Prywatną Szkołę Podstawową nr 114 w Warszawie.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, kiedy można przekroczyć żółtą linię na peronie, jakie komunikaty można usłyszeć z megafonów stacyjnych oraz jakie są główne obowiązki personelu obsługi pociągu. W trakcie rozwiązywania ćwiczeń interaktywnych uczniowie poznali różne sposoby zakupu biletu na przejazd czy zasady bezpiecznego zachowania na terenach kolejowych. Ponadto, prowadząca przypomniała dzieciom znaczenie znaków drogowych stawianych przed przejazdami kolejowymi oraz zaprezentowała i omówiła znaczenie piktogramów umieszczanych na dworcach, peronach oraz w pociągach. Na zakończenie zajęć dzieci bardzo dobrze odpowiadały na pytania podsumowujące ich wiedzę na temat bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.

Po zakończonych zajęciach uczestnicy otrzymali pakiety upominkowe.


ngg_shortcode_0_placeholder