Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie

15 marca 2022 r. Zespół Kolejowego ABC przeprowadził zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 27 w Lublinie.

Na początku zajęć dzieci przywitały się z bohaterem Kampanii Kolejowe ABC nosorożcem Rogatkiem. Dowiedziały się, do kogo mogą zwrócić się o pomoc w momencie zauważenia niebezpiecznej sytuacji w pociągu, na dworcu lub na peronie. Uczniowie poznali różne możliwości zakupu biletu na przejazd pociągiem, obowiązki pracowników obsługi pociągu czy sposób zachowania w przypadku zauważenia bagażu pozostawionego bez opieki. Podczas wspólnego rozwiązywania zadań interaktywnych uczestnicy zajęć poznali zasady bezpiecznego poruszania się na obszarach kolejowych, a także jak ważną rolę przed przejazdem kolejowym pełnią rogatki. Dzieci bardzo dobrze poradziły sobie z odpowiedziami na pytania sprawdzające wiedzę na temat bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.

Po zakończonych zajęciach dzieci otrzymały upominki z elementami odblaskowymi.


ngg_shortcode_0_placeholder