Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Dąbrowie Górniczej

1 kwietnia 2022 r. Zespół Kolejowego ABC przeprowadził zajęcia edukacyjne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Dąbrowie Górniczej.

W czasie spotkania z Rogatkiem, dzieci dowiedziały się, w jaki sposób można kupić bilet na przejazd pociągiem, jakie informacje znajdują się na tablicach odjazdów i przyjazdów, czy co należy do głównych obowiązków personelu obsługi pociągu. Prowadząca wyjaśniła dzieciom, jaką funkcję na peronie spełnia żółta linia oraz kiedy można bezpiecznie ją przekroczyć. Podczas spotkania uczestnicy zajęć poznali także znaczenie znaków drogowych stawianych przed przejazdami kolejowymi oraz piktogramów spotykanych na dworcach, peronach i w pociągach. W czasie lekcji prowadząca zapoznała dzieci ze sposobem działania sygnalizacji na przejazdach kolejowych a także bezpiecznym sposobem ich przekraczania. Na zakończenie spotkania zostało przeprowadzone doświadczenie, podczas którego dzieci dowiedziały się, dlaczego trzeba nosić odblaski.

Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali upominki z elementami odblaskowymi i ustawili się do wspólnego zdjęcia.


ngg_shortcode_0_placeholder