Obróć urządzenie, aby rozpocząć grę

×

Czegoś tu brakuje!

×

Zły znak!

×

Szlaban jest opuszczony!

×

Dobry znak! Upewnij się, czy to wszystkie.

Rogatek gratuluje

Gratulacje!

Jesteś mistrzem bezpieczeństwa!

Labirynt - Instrukcja

/ W - ruch w górę

/ S - ruch w dół

/ D - ruch w prawo

/ A - ruch w lewo

Aby przejść przez przejazd kolejowy, należy upewnić się, czy znajdują się tam odpowiednie znaki. Znak można ustawić przez przeciągnięcie go w odpowiednie miejsce.