Odszukaj i przekreśl wyrazy.

Litery, które pozostaną nieskreślone, utworzą hasło.

WAGON

ROGATKA

TORY

BILET

TRASA

STOP

MOST

rogatek
Brawo!
Udało Ci się!