ZNAMY ZWYCIĘZCÓW „AKCJI MURAL”

Praca uczniów ze szkoły w Nowej Sarzynie w województwie podkarpackim zdobyła nagrodę główną w konkursie plastycznym „Akcja Mural – odkryj w sobie muralowca!”. Zaprojektowany na bazie zwycięskiego konceptu mural pojawi się już w czerwcu na ścianie budynku w Warszawie przy pl. Zawiszy. Zgłoszono 1954 prac przygotowanych przez 19 151 uczniów i nauczycieli. Konkurs zorganizował Urząd Transportu Kolejowego w ramach Kampanii Kolejowe ABC.

13 stycznia 2020r. odbyło się posiedzenie komisji jurorskiej „Akcji Mural” – konkursu dla uczniów klas III-VI szkół podstawowych. Zadaniem dla zespołów było przygotowanie projektu muralu promującego bezpieczeństwo na obszarach kolejowych. Przed członkami jury stanęło niezwykle trudne zadanie, ponieważ poziom wielu zgłoszonych prac był niezwykle wysoki.

„Akcja Mural” jest jednym z działań Kampanii Kolejowe ABC realizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego. Do konkursu wpłynęły łącznie 1954 prace plastyczne. Projekty przygotowało łącznie 18 442 uczniów szkół podstawowych z klas III-VI pod nadzorem 709 opiekunów i nauczycieli z aż 707 szkół i placówek z całej Polski.

Jurorzy najwyżej ocenili pracę plastyczną, która wyróżniała się pod względem estetycznym iedukacyjnym, charakteryzowała się oryginalnością oraz pomysłowością autorów. Zwycięzcami „Akcji Mural” zostali uczniowie klasy VI C z Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie. W konkursie przyznano także pięć wyróżnień, które trafiły do: uczniów z klasy VI A ze Szkoły Podstawowej nr 124 im. S. Jachowicza w Warszawie, klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Dunkowej, klasy VI G ze Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej, klasy VI C ze Szkoły Podstawowej nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu oraz klasy V ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Twardowskiego w Szkotowie.

Zwycięska szkoła otrzymuje nagrodę główną w postaci wykonania przez muralowców wielkoformatowego muralu na podstawie przesłanej pracy plastycznej, wyjazd na zieloną szkołę dla zwycięskiego zespołu oraz 20 000 zł na odmalowanie pomieszczeń szkolnych. Szkoły wyróżnione w konkursie otrzymają nagrody w wysokości po 5 000 zł każda – na odmalowanie wybranego pomieszczenia szkolnego. Wszyscy uczestnicy konkursu dostaną pamiątkowe dyplomy oraz edukacyjne książeczki Kampanii Kolejowe ABC.

Odsłonięcie muralu odbędzie się już w czerwcu. Na bazie zwycięskiej pracy plastycznej artyści muralowcy, Bartosz Podlewski i Lucy Fidos, przygotowują projekt muralu, który będzie eksponowany do końca 2020 roku.

W skład jury konkursu „Akcji Mural” weszli: dr inż. Ignacy Góra – Prezes UTK, Radosław Pacewicz – Wiceprezes UTK, Natalia Krapacz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Promocji UTK, dr Aleksandra Piotrowska – psycholog dziecięcy, artyści muralowcy Bartosz Podlewski i Lucy Fidos oraz bohater Kampanii Kolejowe ABC – nosorożec Rogatek.

 

Serdecznie gratulujemy!!!

Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.

W związku z zaistnieniem okoliczności związanych z wystąpieniem koronawirusa COVID-19 oraz wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi przemieszczania się oraz gromadzenia się, a także w trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz ich opiekunów, 3-dniowy wyjazd zwycięskiego zespołu zostanie zrealizowany po zakończeniu stanu epidemii. Jeśli będzie taka możliwość, wyjazd odbędzie się w terminie 16.09 – 18.09.2020 r.

PDF:

Regulamin Akcji Mural;
Zgoda Dyrektora Szkoły na udział w Zielonej Szkole;
Lista uczestników Zielonej Szkoły.
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo dziecka w Zielonej Szkole.
Kwestionariusz osobowy Opiekuna uczestników Zielonej Szkoły.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich
pasek logo EU

Kampania Kolejowe ABC realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

pasek logo EU

Kampania Kolejowe ABC realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.