Odkryj w sobie artystę! Przygotuj projekt muralu – najlepszy pomysł ozdobi ścianę w samym centrum Warszawy, Twój zespół pojedzie na zieloną szkołę, a Twojej szkole zafundujemy odmalowanie klas!

Serdecznie zapraszamy uczniów klas III-VI szkół podstawowych z całej Polski do udziału w konkursie na najlepszą grafikę prezentującą zasady bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Spośród wszystkich nadesłanych prac wybierzemy najlepszą – przy współpracy jej autorów i znanych artystów muralowców trafi ona na ścianę budynku przy Placu Zawiszy w centrum Warszawy jako wielkoformatowy mural.

Odwiedź miasteczko Peronowo, poznaj jego mieszkańców i zainspiruj się www.kolejoweabc.pl/peronowo. Projekt muralu powinien być związany tematycznie z bezpieczeństwem na terenach kolejowych oraz mieszkańcami Peronowa, w tym nosorożcem Rogatkiem.

W konkursie przewidziane są wspaniałe nagrody!

Dla zwycięskiej drużyny:

  • wyjazd na 3-dniową zieloną szkołę,
  • 20 000 zł na odmalowanie wybranych pomieszczeń w placówce, do której uczęszczają autorzy zwycięskiej pracy.

Dla 5 wyróżnionych drużyn:

  • 5 000 zł na odmalowanie jednego pomieszczenia szkolnego w placówce, do której uczęszczają autorzy wyróżnionych prac.

Dla wszystkich uczestników:

  • książki edukacyjne „Kolejowe przygody Rogatka” oraz pamiątkowe dyplomy.

Do udziału zapraszamy klasy III-VI szkół podstawowych.
Na prace konkursowe czekamy od 1 października do 15 grudnia 2019r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

  1. wykonać kolorowy projekt muralu, dowolną techniką, w formacie A4 lub A3 w orientacji pionowej z obowiązkową postacią Nosorożca Rogatka w zespole liczącym od 3-30 uczniów,
  2. wypełnić formularz rejestracyjny,
  3. dołączyć pracę artystyczną wykonaną przez zespół uczniów klas III-VI szkoły podstawowej (plik JPEG, JPG lub PNG).

Jedna szkoła może zgłosić nieograniczoną liczbę prac, tym samym zwiększając szanse na wygraną!

Więcej szczegółów w Regulaminie Akcji Mural oraz pod numerem telefonu 22 858 74 58 wew. 91 lub 92.

FORMULARZ REJESTRACYJNY AKCJI MURAL

PDF:

Regulamin Akcji Mural;
Zgoda Dyrektora Szkoły na udział w Zielonej Szkole;
Lista uczestników Zielonej Szkoły.
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo dziecka w Zielonej Szkole.
Kwestionariusz osobowy Opiekuna uczestników Zielonej Szkoły.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich
pasek logo EU

Kampania Kolejowe ABC realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

pasek logo EU

Kampania Kolejowe ABC realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.