Minister Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka objęli patronatem honorowym Kampanię Kolejowe ABC.

Objęcie Kampanii Kolejowe ABC patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka jest wyróżnieniem, które podkreśla wagę działań edukacyjnych prowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego.
Celem zajęć dla dzieci ze szkół i przedszkoli prowadzonych w ramach Kampanii Kolejowe ABC jest poprawa bezpieczeństwa na obszarach kolejowych oraz wpływ na właściwe korzystanie z transportu kolejowego. W ramach projektu zostały przygotowane nie tylko scenariusze zajęć, ale także materiały edukacyjne dla nauczycieli, które wzbogacą szkolną dydaktykę i poszerzą kompetencje zawodowe pedagogów.

 

logo MEN 400x400 copy copy copy

RPD logo z godlem mm