Rozmiar Czcionki
image_print

Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego nagrodzony m.in. za Kampanię Kolejowe ABC II

Urząd Transportu Kolejowego otrzymał nagrodę „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2022”. Nagroda została przyznana Urzędowi jako Instytucji Publicznej, która swoimi działaniami przyczynia się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa drogowego. Jednym z działań, na które komisja zwróciła szczególną uwagę była Kampania Kolejowe ABC II przybliżająca najmłodszym i ich rodzicom zasady bezpieczeństwa na terenach kolejowych.

25 listopada w Warszawie odbyła się 12. gala rozdania nagród w konkursie Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowana przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Kapituła wyłoniła zwycięzców w pięciu kategoriach: Osoba Roku, Organizacja Pozarządowa Roku, Instytucja Publiczna Roku, Firma Roku oraz Media Roku. Wyróżnienia przyznano tym, którzy przyczyniają się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na drogach.  Nagrodę w kategorii Instytucja Publiczna Roku otrzymał Urząd Transportu Kolejowego, który został wybrany spośród trójki finalistów.

„Dziękuję za uznanie działań Urzędu Transportu Kolejowego i cieszę się, że nasze projekty oddziałują także na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystkie nasze projekty: Kampania Kolejowe ABC I i II, Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego czy System Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów tworzą przemyślany, kompleksowy system poprawiający bezpieczeństwo na drogach i na torach. Edukacja od najmłodszych lat, podnoszenie kompetencji pracowników kolei i inspektorów UTK oraz weryfikacja wiedzy i umiejętności kandydatów na maszynistów tworzą spójną całość” – powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego od 2017 r. prowadzi skoordynowane działania skierowanie do społeczeństwa i branży kolejowej mające na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa na terenach kolejowych, w szczególności na przejazdach kolejowo-drogowych. Działania prowadzone są równolegle w wielu obszarach.

Do dzieci, rodziców, opiekunów i nauczycieli skierowane są działania Kampanii Kolejowe ABC I i II. Oba projekty są współfinansowane ze środków Funduszu Spójności. Dzięki temu udaje się przeprowadzić nie tylko wyjątkowe interaktywne lekcje dla tysięcy dzieci, ale również na szeroką skalę prowadzić w mediach kampanię promującą bezpieczne zachowanie w pobliżu torów, na dworcu czy w pociągu.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (Partnerstwo) działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Partnerstwo jest członkiem Global Road Safety Partnership (GRSP) w Genewie, tj. międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji.